Skip to main content

O kemijskim sastavnicama eteričnih ulja…

Eterična ili esencijalna ulja su smjese jače ili slabije hlapivih, lipofilnih sastavnica izoliranih

iz biljaka ili biljnih dijelova. Aromatične biljke iz kojih se izoliraju eterična ulja su

najzastupljenije u rodovima Apiaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Pinaceae,

Piperaceae, Rutaceae i Zingiberaceae. Svježe izolirana eterična ulja su bezobojne ili

blijedožućkaste tekućine, a samo mali broj je obojen (npr. esencijalno ulje kamilice ili

klinčića). Potpuno su hlapiva i nemaju ostataka, dobro se miješaju s lipofilnim otapalima, kao

što je apsolutni etanol, kloroform, eter, benzen te masna ulja. Topivost u vodi im je vrlo mala

(1:200), ali ipak dovoljna da se mogu izrađivati aromatične vodice.

Procjenjuje se da je poznato 3000 različitih eteričnih ulja, od kojih je oko 300 od komercijalne

važnosti . Na području Europske unije eterična ulja se upotrebljavaju najviše u prehrambenoj

industriji kao arome, zatim u proizvodnji parfema te proizvodnji farmaceutika zbog svog

farmakološkog djelovanja. Značajna je primjena eteričnih ulja u aromaterapiji.

Zanimljivost : Zbog svojih antibakterijskih svojstava esencijalna ulja koriste se i kao

antiseptici, ali i kao stomatološki preparati .U prehrambenoj industriji osim kao arome,

eterična ulja se primjenjuju i kao konzervansi. Na području Europske unije postoji nekoliko

konzervansa na bazi eteričnih ulja koji su komercijalno dostupni. ”DMC Base Natural” je

konzervans španjolske tvrtke DOMCA i sadrži eterično ulje ružmarina, kadulje i citrusa te

glicerol. Istraživanjem ”DMC Base Natural” konzervans pokazao je učinkovitost protiv

Gram-pozitivnih, a u većim koncentracijama i Gram-negativnih bakterija.

Dobivanje, odnosno izolacija eteričnih ulja, ovisi o količini i vrsti eteričnog ulja, kao i dijelu

biljke od kojeg se ulje dobiva. Danas se primjenjuju tri destilacijska postupka pri

industrijskom dobivanju eteričnih ulja (vodena, vodenoparna te parna destilacija), ali se radi i

ekstrakcija pomoću organskih otapala te tiještenje biljnog materijala, primjerice kod citrusa .

Eterična ulja su smjese od 20 do 300 kemijski različitih sastavnica, koje se mogu podijeliti

prema koncentraciji u ulju na: glavne sastavnice (20-95%), sastavnice u količini 1-20% i

sastavnice u tragovima (manje od 1%). Vodeća sastavnica obično daje glavno obilježje

eteričnom ulju, poput mirisa, kemijskih i fizikalnih svojstava ili farmakološkog djelovanja.

Dosad je dokazano više od 3000 kemijskih spojeva kao sastavnica eteričnih ulja, a one se

sastoje od različitih skupina organskih spojeva iz različitih funkcionalnih skupina. Pa

upoznajmo koji su to spojevi, što ih sačinjava, i ono nama najvažnije-kakvo djelovanje imaju?

Tako možemo nabrojati abecednim redom:

-Aldehidi,

-Coumarini

-Esteri

-Eteri

-Fenoli

– Ketoni

-Laktoni

-Monoterpeni

– Monoterpenoli

– Oxidi

– Sesquaterpeni

-Sesqueterpenoli

Funkcionalna skupina Oksida

Oksidi su slični eterima (koji se nazivaju i “ciklički eteri”) po tome što u ugljikovom lancu

postoji atom kisika, ali on je obično uključen u stvaranje prstena, umjesto da je vezan za

kratki lanac ugljika. Obično se izrađuju od alkohola: skupina –OH modificira se uklanjanjem

vodika, a kisik se veže za drugi ugljik da bi stvorio zatvoreni prsten.

Kako se oksidi obično dobivaju iz alkohola, naziv alkohola zadržava se, a iza njega se dodaje

riječ “oksid” (npr. Linalool oksid). 1,8 cineol ima jedinstveno ime koje se ne pridržava ovih

pravila (kemičari zasigurno vole donositi pravila imenovanja, a zatim ih kršiti! 😉 ). Uz

iznimku 1,8-cineola, oksidi su uglavnom manje komponente esencijalnih ulja.

1,8 cineol, pronaći ćemo u esencijalnom ulju Eucaliptusa globulus, radiata i smithii,

Širokolisne Lavande, Lovor list, Ravensare i Kardamoma u kojima ima antimikrobno,

antibakterijsko i antivirusno djelovanje. Stari naziv za 1,8-cineol je eukaliptol, jer se neko

vrijeme mislilo da se radi o strukturi alkohola, a ne cikloetera. Ukratko: oksidi su prijatelji

dišnog sustava i neprijatelji virusa. Gotovo su simbol aromaterapije – esencijalna ulja

eukaliptusa globulus i ravensare ne treba više posebno predstavljati. Ulja s oksidima nalaze se

i u lijekovima, a uz sve poboljšavaju cirkulaciju i smanuju bol. Ulja sa oksidima najbolja su u

kombinaciji sa esencijalnim uljima bogatim monoterpenskim ugljikovodicima ili alkoholima.

Bisabolol oksid, pronađen je u esencijalnom ulju Njemačke kamilice gdje djeluje protuupalno

i spazmolitično. Prema monografiji Europske farmakopeje za eterično ulje njemačke kamilice

(Ph. Eur. 01/2008:1836), tipovi ulja bogati bisabolol oksidima sadrže 29-81% ovih spojeva.

Zanimljivo, relativno mali broj radova opisuje protuupalni učinak izoliranog bisabolol-oksida.

Velik broj radova opisuje protuupalno djelovanje eteričnog ulja njemačke kamilice.

Ulja s visokim udjelom 1,8 cineola mogu biti vrlo moćna pomagala u bilo kojoj respiratornoj

bolesti.

Aromaterapeutima je posebno zanimljiva spoznaja da esencijalna ulja koja sadrže značajne

količine 1,8 cineola mogu imati antivirusno, antibakterijsko, iskašljavajuće i mukolitičko

djelovanje.

Ulja bogata 1.8 cineolom stimuliraju žlijezde dišnog sustava i djeluju kao ekspektoransi jer

stimuliraju stanice koje luče sluz i aktiviraju cilije respiratorne sluznice.

Ulja s visokim udjelom 1,8 cineola također mogu imati stimulativni učinak na mentalni

proces, povećavajući protok krvi u mozgu kada se udiše.

Istraživanje je pokazalo da 1,8 cineol smanjuje kašalj, olakšava iskašljavanje i smanjuje

otežano disanje. Djeluje protuupalno na bronhijalnu astmu.

Ulja bogata 1.8 cineolom općenito su analgetik, spazmolitik i protuupalno sredstvo za

mišićni i dišni sustav.

Ekspektorirajuće djelovanje:

Eterična ulja bogata 1,8-cineolom koriste se od XIX stoljeća za liječenje infekcija dišnog

sustava te simptomatsko liječenje kašlja. Eterično ulje eukaliptus globulusa je lijek za kašalj

priznat i od ESCOP-a ( Europsko znanstveno fitoterapeutsko vijeće), a koristi se dermalno,

inhalacijski, rektalno i oralno. Sam mehanizam djelovanja je vrlo složen, ali je mnogobrojnim

istraživanjima utvrđeno da 1.8 cineol djeluje blagotvorno kod suhog kašlja potičući

proizvodnju mukusa, potiče izbacivanje sluzi iz tijela, smanjuje upalne faktore što je vrlo

korisno kod smirivanja kašlja i ublažavanja simptoma. Da to nisu samo puke priče dokazala je

skupina znanstvenika 2009 godine provedenom kliničkim studijom kada su pacijente oboljele

od KOPBa ( kronične plućne opstruktivne bolesti) podvrgli liječenju 1.8 cineolom gdje

zabilježen značajan pad pogoršanja bolesti, te poboljšana funkcija pluća što su dokazali

mjerenjem respiracijskim parametrima.

Analgetsko i porotuupalno djelovanje

Već je rečeno da 1,8-cineol djeluje protuupalno, što je jedan od mehanizama djelovanja kod

upale dišnih puteva. Zanimljivo, 1,8-cineol djeluje i kod sasvim različitih upalnih bolesti:

KOPB-a gdje dominira jedan tip upale, ali i kod astme, gdje dominiraju posve drugi upalni

parametri. Vrlo rijetke lijekovi, proizvedeni u laboratoriju, osim imunosupresiva, imaju

ovakav efekt na upalu. Svoje djelovanje protiv bolova 1.8 cineol može zahvaliti posebnim

mehanizmima uz pomoć kojih se veže na određene receptore u tijelu pri čemu aktivira

određene proteine, koji izazivaju prolazan osjećaj zagrijanosti, a potom umrtvljuje te proteine

što za posljedicu ima osjećaj ublažavanja boli. 2012 je objavljeno istraživanje u kojemu su

potvrđena kombinirana djelovanja 1.8 cineola na određene receptore u tijelu pri čemu ovaj

spoj učinkovito sprječava štetno djelovanje hladnoće, blago zagrijava i djeluje analgetski, pa

otuda dolazi i znanstvena potvrda korištenja ulja bogatih 1.8 cineolom u liječenju reumatskih

tegoba.

Antivirusno i antimikrobno djelovanje

Poput monoterpenskih alkohola i fenola, i 1,8-cineol djeluje antivirusno, ali u usporedbi s

njima, 1,8-cineol ima slabiji učinak na patogene gljivice i bakterije. No, zato nam je kod ulja

bogatih 1.8 cineolom upravo ta antivirusna aktivnost zanimljiva, pogotovo kod virusnih

infekcija dišnog sustava, kože i sluznice. Znanstvenici su dokazali da 1,8-cineol djeluje na

zreli virus i ne djeluje na razmnožavanje virusa u stanici te su dokazali da 1,8-cineol djeluje

antivirusno na virus infektivnog bronhitisa .

Kako je većina dišnih infekcija virusnog podrijetla (bakterijske infekcije često su

superinfekcije), kombinacija djelovanja na kašalj, upalu i protiv virusa objašnjava veliku

popularnost eteričnih ulja bogatih cineolom u liječenju dišnih infekcija.

Sigurnosna razmatranja

Potreban je oprez ako koristite 1,8 cineolom bogata ulja za osobe s astmom, jer je moguće

pokrenuti napad. Ovo je individualni odgovor na ulje, dozu, primjenu i specifičnu situaciju.

Studije također pokazuju da 1,8 cineol može biti od koristi kod respiratornih poremećaja

svojim protuupalnim učinkom na dišne puteve, omogućujući smanjenje oralne doze steroida.

Ako oksidiraju, ova ulja mogu izazvati iritaciju kože i senzibilizaciju.

Ulja koja imaju značajan postotak oksida u sebi su :

  • Kardamom – Elettaria cardamomum
  • Eukaliptus – Eucalyptus globulus
  • Kamilica, njemačka – Matricari a recutita
  • Lovor list – Laurus nobilis
  • Ravensara – Cinnamomum camphora ct. 1,8 – cineole
  • Ružmarin, ct.1,8 cineol – Salvia rosmarinus – Rosmarinus officinalis ct. 1,8-cineole or camphor
  • Širokolisna lavanda – Lavandula latifolia

Zanimljivost: Uporaba esencijalnih ulja kod dišnih tegoba jedna je od najpoznatijih i najšire  korištenih od svih drugih primjena. Lijek Gelomyrtol forte prisutan i na našem tržištu, sadrži  u svom sastavu 300 mg destilata mješavine od pročišćenog eukaliptusovog eteričnog ulja,  pročišćenog eteričnog ulja slatke naranče, pročišćenog limunovog eteričnog ulja i  pročišćenog eteričnog ulja mirte (66 : 32 : 1 : 1 m/m); (“mirtol, standardizirani” s najmanje  75 mg limonena, 75 mg cineola i 20 mg α-pinena) te se koristi za liječenje akutnog i  kroničnog bronhitisa i rinitisa. U ovom lijeku upravo je bitna sinergija 1,8-cineola te  ugljikovodika limonena i α-pinena, te je prava šteta što se relativno slabo propisuje. (Dr.  Stribor Marković)

Molekula 1.8 cineola

Nastavit će se…